مهر
۰۳
۱۳۹۸
شهر
۳۱
۱۳۹۸
شهر
۳۱
۱۳۹۸
شهر
۳۰
۱۳۹۸
شهر
۳۰
۱۳۹۸

معاونت دانشجویی گزارش تصویر اقدامات انجام شده در خوابگاه طرت

گزارش فعالیت های عمرانی و تأسیساتی برای استقبال از دانشجویان در سال تحصیلی 99-1398 به منظور آماده سازی خوابگاه طرشت برای استقبال از دانشجویان به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید فعالیت های زیر انجام گرفت: فضای عمومی خوابگاه نظافت گردید موتورخانه تعمیر گردید  

ادامه خبر
شهر
۲۷
۱۳۹۸
شهر
۲۷
۱۳۹۸
شهر
۱۳
۱۳۹۸

تکمیلی: شرایط و تمهیدات جدید معاونت دانشجویی برای بازماندگان از ثبت نام در خوابگاه

اطلاعیه شماره 3 اداره خوابگاه ها در مورد دانشجویانی که موفق به انتخاب خوابگاه در مهلت اعلام شده نگردیده اند:

ادامه خبر