شهر
۱۳

تکمیلی: شرایط و تمهیدات جدید معاونت دانشجویی برای بازماندگان از ثبت نام در خوابگاه

اطلاعیه شماره 3 اداره خوابگاه ها در مورد دانشجویانی که موفق به انتخاب خوابگاه در مهلت اعلام شده نگردیده اند:

ادامه خبر
شهر
۱۱
شهر
۱۱
تیر
۲۵
تیر
۲۴
تیر
۲۲
تیر
۲۰
تیر
۱۹