کارگاه یادگیری عمیق

دانشکده مهندسی کامپیوتر با همکاری ستاد علوم شناختی برگزار می کند: کارگاه یادگیری عمیق Mini-Workshop on Deep Learning Instructor Seyed-Mahdi Khaligh-Razavi – Computer Science and AI, MIT Time ۷th November 2015, 14 PM – ۱۸:۳۰ PM Place Faculty of Computer Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University (SRTTU), Lavizan, Tehran, Iran Abstract The workshop will cover […]

دوره آموزشی مبانی نظری AFM

پژوهشکده فناوری های نوین برگزار می کند: دوره آموزشی مبانی نظری AFM دوره آموزشی مبانی نظری میکروسکپ نیروی اتمی توسط آقایان دکتر Ron-Reifeneberger و دکتر مهدی نیک عمل توسط پژوهشکده فناوری های نوین برگزار می شود. لینک اطلاعیه