بهم
۰۸
۱۳۹۸
بهم
۰۸
۱۳۹۸

مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد برگزار می کند

دوره ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ، ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺟﺮا و HSE، سازمان نظام مهندسی ساختمان سه ماه آخر سال 1398 جهت اطلاع از برنامه کلاس دوره های بهمن و اسفند کلیک کنید. دوره ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻬﺮﻣﺎه 1395 جهت اطلاع ازﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﮐﺖ دردوره هﺎ، هزینه ها و برنامه کلاسی […]

ادامه خبر

اطلاعیه های انتخاب واحد ترم بهمن 98 (3982)

اطلاعیه و برنامه‌ی زمان‌بندي انتخاب واحد اينترنتي نيم‌سال دوم سال تحصيلي ۹9-۹8 راهنمای اخذ درس به صورت مهمان در دانشگاه دیگر راهنمای اخذ درس کارآموزی

ادامه خبر
بهم
۰۸
۱۳۹۸

دانش آموختگان

ایام و ساعات پاسخگویی به تماس های تلفنی با اداره امور دانش آموختگان قابل توجه مراجعین محترم اداره امور دانش آموختگان   متقاضیان دریافت دانشنامه و ریزنمرات ابتدا باید نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصویر مدارک مورد نیاز در پرتال آموزشي دانشگاه اقدام نمایند (لازم است قبل از بارگذاری، مدارک مورد نیاز  با فرمت […]

ادامه خبر
دی
۲۳
۱۳۹۸

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 1398 وزارت آموزش و پرورش

جدول زمانبندی برگزاری مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 1398 وزارت آموزش و پرورش

ادامه خبر

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-1398 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (نيم¬سال اول و دوم)

اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-1398 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (نيم­سال اول و دوم)

ادامه خبر
آذر
۲۶
۱۳۹۸
آذر
۱۳
۱۳۹۸

اطلاعیه های انتخاب واحد ترم ۳۹۸۱

اطلاعیه ارزشیابی ترم 3981   اطلاعیه حذف اضطراری ترم 3981 اطلاعیه ترمیم (حذف و اضافه ) نیمسال اول 99-98 اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان مهمان در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98   برنامه ي زمان بندي انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی99-98

ادامه خبر