مهر
۲۷
مهر
۲۷
مهر
۲۳

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خبر داد:

اطلاعیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ادامه خبر
مهر
۱۸

لیست کارورزی 3971

اسامی هنرستانهای مجری کارورزی دانشکده علوم انسانی

ادامه خبر

ثبت نام (انتخاب واحد) ترم 3971

اطلاعیه حذف و اضافه ************************** اطلاعیه مهم در خصوص تکمیل فرم نظر سنجی ************************ شرایط شرکت در امتحانات تک درس شهریور 97 و نحوه درخواست آن به شرح پیوست به اطلاع دانشجویا ن دوره کارشناسی می رسد. فرم درخواست شرکت در امتحان تک درس دروس صلاحیت معلمی شهریور 97 ***************************************** اطلاعیه مربوط به پذیرش و […]

ادامه خبر
شهر
۲۱