شهر
۲۴
شهر
۲۴
شهر
۲۳

اطلاعیه های انتخاب واحد ترم ۳۹۸۱

اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان مهمان در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98   برنامه ي زمان بندي انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی99-98

ادامه خبر
شهر
۰۵

اطلاعیه مهم آزمون سراسری سال 98

قابل توجه معرفی شدگان چند برابر ظرفيت آزمون سراسری سال 98 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

ادامه خبر
مرد
۲۶

شهریه 99-98

شهریه مصوب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال تحصیلی 99-98

ادامه خبر
مرد
۲۰