برگزاری کارگاه روانشناختی با عنوان عشق ویرانگر و رابطه سمی

مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه برگزار میکند: کارگاه روانشناختی با عنوان عشق ویرانگر و رابطه سمی

برگزاری کارگاه سبک های یادگیری

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه خبر داد:

روز جهانی فشار خون

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه خبر داد:

مسابقه سلامت دانشگاهيان

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه خبر داد:

اعلام نتیجه مسابقه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی

به گزارش مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه، با استعانت از درگاه ایزد منان و در راستای ارتقاء سطح بهداشت سراهای دانشجویی و فرهنگ سازی موازین بهداشتی و سبک زندگی سالم و نیز حساس نمودن دانشجویان به اهمیت و جایگاه بهداشت، متعاقب نامه شماره ۱۶۳۹۸ / ۵ / ۴ مورخ ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۱ […]

پایش سلامت دانشجویان سراهای دانشجویی

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه با همکاری کانون هلال احمر به مناسبت هفته سراهای دانشجویی برگزار میکند:

برگزاری مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته سراهای دانشجویی

مرکز بهداشت، درمان، مشاوره و سبک زندگی دانشگاه به مناسبت هفته سراهای دانشجویی برگزار میکند: