مهر
۱۵
مهر
۱۰
خرد
۰۷
خرد
۰۵
خرد
۰۴
ارد
۳۰
ارد
۲۹
ارد
۲۸

معاونت دانشجویی از انتصاب رئیس مرکز بهداشت،درمان و مشاوره خبر داد:

:انتصاب آقای دکتر علی پالیزگیر به سمت رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره آقای دکتر عظمتی در روز شنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه با صدور حکمی آقای دکتر علی پالیزگیر را به سمت رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه منصوب نمودند. آقای دکتر طهماسبی پور معاون محترم دانشجویی با اعلام این خبر برای آقای […]

ادامه خبر