ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد

مراسم گرامی داشت روز جانباز در دانشگاه شهید رجائی برگزار شد

روابط عمومی دانشگاه خبر داد

” فرصت برابر” و تبیین نقش و رسالت دانشگاه شهید رجائی

مدیر حوزه ریاست دانشگاه خبر داد

برگزاری بیست و نهمین نشست هیات امنای دانشگاه به ریاست مقام عالی وزارت

مدیر حوزه ریاست خبر داد

برگزاری گردهمایی مدیران دانشگاه شهید رجائی

روابط عمومی دانشگاه خبر داد

حمایت جمعی از اساتید و مدرسان دانشگاه از تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش

مدیر حوزه ریاست دانشگاه خبر داد

برگزاری بیست و هشتمین نشست هیات امنای دانشگاه به ریاست مقام عالی وزارت

در برنامه تلویزیونی پرسشگر مطرح شد

دانش آموختگان دانشگاه شهید رجایی دانش تخصصی و مهارت تعلیم و تربیت را همراه با یکدیگر می‌آموزند