تاييد يك فعاليت پژوهشي ارزشمند دانشكده مهندسي عمران در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

تاييد  يك فعاليت پژوهشي ارزشمند دانشكده  مهندسي عمران در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

 

دانشكده مهندسي عمران با افتخار اعلام مي دارد كه طرح آقاي دكتر حق الهي، دانشيار محترم گروه سازه و اقاي دكتر حبيب قاسمي جونقاني (دانش اموخته دكتراي سازه دانشكده)، تحت عنوان ” فرايند عملكرد لرزه اي قاب هاي فولادي با مكانيسم كمانش كنترل شده در مهاربند بيضي شكل ” به  عنوان يك كار پژوهشي ارزشمند توسط سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران تاييد گرديد. دانشكده عمران اين موفقيت و افتخار را به مجريان طرح و همچنين ديگر اساتيد و دانشجويان تبريك عرض مي نمايد.