روابط عمومی دانشگاه خبر داد

اتمام پروژه احداث شبکه فاضلاب دانشگاه 

ژبه گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از رییس دفتر فنی دانشگاه پروژه زیر بنایی احداث شبکه فاضلاب دانشگاه به اتمام رسید.

? مهندس کلانتر مسئول دفتر فنی دانشگاه اعلام کرد:

? پروژه اجرایی شبکه فاضلاب دانشگاه که از اوایل تیر ماه آغاز شده بود، به پایان رسید.

? این پروژه عظیم و مهم، بالغ بر ۱۵۵۸ متر کانال کشی زیر سطحی و لوله گذاری و ایجاد انشعابات متعدد جهت کلیه ابنیه موجود در سطح دانشگاه می باشد.

? با احداث این شبکه امکان اتصال فاضلاب دانشگاه به شبکه سراسری فاضلاب شهر(اگوی شهری) تهران میسر خواهد بود

?شایان ذکر است با هماهنگی و تعاملات به عمل آمده از سوی دانشگاه با شرکت آب و فاضلاب تهران، این پروژه که نیاز به هزینه ای بالغ بر دویست میلیارد ریال داشت، بدون هیچ گونه  هزینه ای از طرف دانشگاه اجرا و به پایان رسیده است.

img_2857