روابط عمومي دانشگاه خبر داد

اتمام پروژه احداث شبكه فاضلاب دانشگاه 

ژبه گزارش روابط عمومي دانشگاه به نقل از رييس دفتر فني دانشگاه پروژه زير بنايي احداث شبكه فاضلاب دانشگاه به اتمام رسيد.

? مهندس کلانتر مسئول دفتر فنی دانشگاه اعلام کرد:

? پروژه اجرایی شبکه فاضلاب دانشگاه که از اوایل تیر ماه آغاز شده بود، به پایان رسید.

? این پروژه عظيم و مهم، بالغ بر ۱۵۵۸ متر کانال كشي زیر سطحی و لوله گذاری و ایجاد انشعابات متعدد جهت کلیه ابنیه موجود در سطح دانشگاه می باشد.

? با احداث اين شبكه امكان اتصال فاضلاب دانشگاه به شبكه سراسري فاضلاب شهر(اگوي شهري) تهران ميسر خواهد بود

?شایان ذکر است با هماهنگی و تعاملات به عمل آمده از سوي دانشگاه با شرکت آب و فاضلاب تهران، این پروژه که نیاز به هزینه ای بالغ بر دويست میلیارد ریال داشت، بدون هیچ گونه  هزینه ای از طرف دانشگاه اجرا و به پایان رسیده است.

img_2857