معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری پنجمین دوره‌ی اردو جهادی تدریس وتر

.

.

راجع به دانش آموزان سیل زده،نگذارید از لحاظ درسی عقب بمانند.

مقام معظم رهبری

از این رو پنجمین دوره‌ی تدریس جهادی وتر جامعه اسلامی دانشجویان بصورت تخصصی در مناطق سیل‌زده‌ی استان گلستان برگزار می شود.علاقه مندان می توانند به دفتر برادران جامعه اسلامی دانشجویان و یا به غرفه‌ی اردو تدریس جهادی وتر واقع در کوچه نماز خانه مراجعه کنند.

.

.

c4dc1b35-1723-4521-90e0-77f50e9eedfd