برگزاري دومين مراسم بزرگداشت روز جهاني GIS

 

برگزاري دومين مراسم بزرگداشت روز جهاني GIS

گروه مهندسي نقشه برداري دانشگاه شهيد رجائي  با كمك و همياري انجمن علمي نقشه برداري براي دومين سال پياپي و اين بار در همكاري با جامعه مهندسان نقشه بردار ايران رويداد “روز جهاني سامانه هاي اطلاعات مكاني” را برگزار نمود.

اين رويداد همه ساله در دومين چهارشنبه از ماه نوامبر برگزار مي گردد و امسال مصادف با روز ۲۳ آبان ماه است. در مراسم امسال ضمن معرفي دستاوردهاي گروه آموزشي در زمينه GIS، شماري از مسئولان و كارشناسان سازمان ها و نهادهاي مرتبط و همچنين شخصيت هاي علمي و دانشگاهي نيز حضور داشته و از نزديك با فعاليت هاي اين دانشگاه آشنا شدند.

در مراسم روز جهاني GIS  دو كارگاه آموزشي و همچنين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي حوزه نقشه برداري برگزار گرديد كه با استقبال دانشجويان و محققان قرار گرفت.

در اين همايش آقاي دكتر شمس استفندآبادي، معاون محترم پژوهش و فنآوري دانشگاه ضمن اعلام خيرمقدم به حاضران، به برخي دستاوردهاي دانشگاه در چند سال اخير اشاره نمودند. در ادامه آقاي دكتر مقرب‌نيا از اساتيد پيشكسوت رشته نقشه‌برداري، به بيان جايگاه اين رشته در ايران و تاريخچه ايجاد رشته در دانشگاه شهيد رجايي پرداختند. سپس آقاي دكتر مديري،  معاون محترم وزير دفاع و رئيس سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح سخنراني خود را از منظر تاريخچه GIS در كشور ارائه نمودند. در اين مراسم با حضور رياست محترم دانشگاه جناب آقاي دكتر عظمتي، تفاهمنامه اي همكاري بين دانشگاه و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح امضا گشت. همچنين در اين مراسم از اساتيد پيشكسوت GIS دانشگاه‌هاي مختلف كشور با اهداي لوح، تقدير به عمل آمد. در پايان مراسم نيز برش كيك روز GIS توسط رئيس دانشگاه و رئيس سازمان جغرافيايي انجام شد. اين مراسم با سخنان دكتر حسينعلي و گرفتن عكس يادگاري پايان پذيرفت.

 

1

2

3

4

5