معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

دومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی در ۲۱ آبان ۹۷ با حضور تمامی اعضاء در سالن جلسات معاونت فرهنگی برگزار گردید.

خانم اکبریان رئیس اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی در این باره اعلام نمود که این جلسه مصوبات خوبی داشته است. از جمله این مصوبات را برگزار جشنواره نشریات دانشجویی، برگزاری کرسی های آزاداندیشی، برگزاری دوره های آموزشی روزنامه نگاری اعلام نمود. هم چنین در این جلسه مقرر شد که اردوی آموزشی به منظور اطلاع از فرمایند چاپ نشریات برگزار گردد. به این منظور کمیته مصوب نمود که دو نشریه شامل این برنامه شوند. در انتها اعضاء کمیته با تغییر مسئولین دو نشریه دانشجویی و دایر شدن دو نشریه دیگر موافقت نمودند.

photo_2018-11-14_16-16-08