معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد:

کانون شعر و ادب،  فعالیت خود را با برگزاری اولین ایستگاه شعر، مورخ دوازدهم آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در چهارراه مکانیک از ساعت ۱۲:۳۰ آغاز نمود.

در این هفته از ایستگاه شعر نشریهٔ چکامه، به صاحب امتیازی کانون شعر و ادب، بین دانشجویان علاقه‌مند توزیع شد.

شایان به ذکر است که نویسندگان نشریه چکامه تیمی شامل از دانشجویان داخل دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه‌های مطرح دیگر تهران می‌باشد.

عوامل اجرایی و اطلاعات نشریه چکامه به شرح زیر است:

سال دوم/دوره ی دوم/شماره پنجم/دوازدهم آبان ۹۷
صاحب امتیاز کانون شعر و ادب
مدیر مسئول علی صفری
سردبیر امیر شمس بگی
گرافیست علی شمسی

photo_2018-11-10_11-57-22 photo_2018-11-10_11-57-13