برگزاري كارگاه آموزشي و شروع فعاليت نمايشگاه “همايش ملي مستندنگاري ميراث طبيعي و فرهنگي”

برگزاري كارگاه آموزشي و شروع فعاليت نمايشگاه “همايش ملي مستندنگاري ميراث طبيعي و فرهنگي”

در راستاي برگزاري اولين همايش “همايش ملي مستندنگاري ميراث طبيعي و فرهنگي” امروز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه تعداد ۸ كارگاه‌هاي آموزشي تخصصي در نوبت صبح و عصر به ميزباني دانشكده مهندسي عمران برگزار خواهد شد كه با استقبال شركت كنندگان مواجه شده است. مهمترين كارگاه امروز توسط پروفسور Andreas Georgopoulos استاد دانشگاه آتن و رئيس كميته مستند نگاري جهاني (CIPA) با عنوان “مدلسازي سه بعدي تصاوير” در حال برگزاري است.

همچنين در كنار اين همايش، نمايشگاه دستاوردهاي فنآوري مرتبط با موضوعات همايش با مشاركت و استقبال شركت‌هاي مختلف در محل دائمي نمايشگاههاي دانشگاه آغاز به كار كرده است.

300

 

400