کارشناس کانون های فرهنگی خبر داد

ایستگاه شعر در هفته ی دوم خود کار ارزشمندی انجام داد ،
در این هفته از ایستگاه شعر مورخ پنجم آذر ماه سال ۱۳۹۶ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰ در چهار راه مکانیک ، علاوه بر پذیرایی و عضوگیری که روند معمول این برنامه است ، شماره ی دوم نشریه ی چکامه ، به صاحب امتیازی کانون شعر و ادب ، نیز توزیع شد.
نکته ی قابل ستایش این هفته از ایستگاه شعر ، تخصیص بهای نشریه ی چکامه با محوریت کرمانشاه به زلزله زدگان کرمانشاه بود که با کمک خداوند متعال استقبال خوبی از این برنامه شد و کمک های مالی جمع آوری شده به ستاد کمک رسانی دانشگاه به زلزله زدگان کرمانشاه تقدیم خواهد شد تا به زلزله زدگان برسد.

photo_2017-11-28_09-13-19 photo_2017-11-28_09-13-52 photo_2017-11-28_09-14-01 photo_2017-11-28_09-14-04