دوره توسعه مهارت‌های یاددهی-یادگیری

دورره دانش‌افزایی ويژه اساتید اعضای هیات علمی با عنوان «توسعه مهارت‌های یاددهی-یادگیری» با همکاری کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در تاریخ ۲۳، ۲۴ و ۲۵ خرداد تشکیل گردید. این دوره شامل ۴ کارگاه آموزشی «تدارک آموزش هدفدار»، «طراحی درس و تدریس»، «سازوکار یاددهی و یادگیری» و «سنجش آموزشی» بوده است که توسط آقای دکتر حسین معماریان استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی ارائه گردیده است.

لینک درج خبر در تارنمای کرسی یونسکو در آموزش مهندسی