انتخابات پرشور انجمن های علمی و کانون های فرهنگی-دانشجویی دانشگاه

کانون های فرهنگی-اجتماعی و انجمن های علمی دانشجویان، نهادهایی هستند که با هدف زمینه سازی رشد خلاقیت های فرهنگی و علمی دانشجویان، ساماندهی خواسته ها و تلاش های خود انگیخته فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی دانشجویی در جهت نیل به ارزش های متعالی ایرانی – اسلامی و در زمینه های فرهنگی، هنری، علمی، دینی و مذهبی و همچنین رشد روحی و معنوی دانشجویان در دانشگاه ها تشکیل می شوند و به فعالیت می پردازند.
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی هر ساله اقدام به برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن ها و کانون ها جهت فعالیت در سال آینده را در دستور کار خود قرار می دهد. حضور پرشور دانشجویان، حفظ فضای شاد و امید بخش بین آن ها و برگزاری برنامه های فرهنگی و علمی با توجه به نوع نیاز و میزان نیاز دانشجویان در راستای اهداف یاد شده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. امسال نیز همچون دو سال گذشته این انتخابات بصورت مجازی برگزار شد. نکته اصلی انتخابات امسال این بود که تقریبا اکثر داوطلبین و رای دهندگان تا کنون بصورت حضوری در دانشگاه نبوده اند اما با این حال استقبال بسیار خوبی هم در نام نویسی بعنوان داوطلب و هم در رای دهی داشته اند، به گونه ای که حدود نه هزار رای برای کانون ها و انجمن ها اخذ شده است که از این تعداد ۲۶۵۵ رای به داوطلبین انجمن ها و ۶۳۰۲ رای به داوطلبین کانون های دانشجویی داده شده است.

برای مشاهده اسامی منتخبین به آدرس های زیر مراجعه فرمایید:👇

اسامی شورای مرکزی کانون ها ۱۴۰۱-۱۴۰۲

اسامی شورای مرکزی انجمن های علمی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

در تعدادی از انجمن ها اعضای شورای مرکزی بیش از ۵ نفر می باشد که به دلیل هم رایی برخی از داوطلبان می باشد که اسامی ایشان با رنگ قرمز مشخص شده است. در این انجمن ها این افراد باید با توافق یکدیگر تعداد اعضای شورای مرکزی را به ۵ نفر برسانند و به معاونت فرهنگی اعلام فرمایند.