کارشناسی ۹۷

 اطلاعیه شماره  ۹

در خصوص پذیرش معرفی شدگان  تاخیر گزینش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

این دسته از پذیرفته شدگان که  ۱۰نفر و با مشخصات زیر می باشند :

داوطلبی اصلی نام نام خانوادگی
۲۰۴۸۱۲۳ مریم                           ازادی
۲۰۴۰۰۹۸ مهسا                           علیرضاپور
۲۰۴۳۰۵۵ زهراسادات                      حسینی
۱۰۶۳۲۶۸ طوفان                          حسابی
۱۰۶۲۸۱۶ فرشاد                          اسکندری حافظ
۲۴۴۵۵۸۹ محمد                           سلیمانی
۱۷۳۲۸۵۸ اراس                           جلال نژاد
۱۰۲۸۷۴۱ امیرحسین                       پروائیان
۱۰۴۶۴۰۶ مهدی                           جعفری یرکی
۱۴۶۷۲۷۰ هادی                           حسن یان

می بایست مطابق اطلاعیه شماره ۲ همین قسمت از روز یکشنبه  ۵ اسفند ماه۱۳۹۷ لغایت  هشت   اسفند ماه ۱۳۹۷ اقدام به انجام مراحل پذیرش غیر حضوری خود نموده و از تاریخ   یکشنبه  ۵  اسفند ماه۱۳۹۷ جهت انجام فرآیند پذیرش حضوری خود مطابق اطلاعیه شماره ۵ همین بخش به اداره ثبت نام دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی واقع در طبقه همکف ساختمان اداری مراجعه نمایند.

***********************

اطلاعیه شماره  ۸

در خصوص پذیرش معرفی شدگان رشته های نیمه متمرکز دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

این دسته از پذیرفته شدگان که  ۱۴ نفر و با مشخصات زیر می باشند:

ردیف شماره داوطلب نام خانوادگی نام
۱ ۱۰۲۸۸۲۵ شکرزاده محمدسعید
۲ ۱۰۵۹۵۲۰ مرتضی متین
۳ ۱۱۴۲۹۴۶ دلدار محمدرضا
۴ ۱۴۳۷۶۲۰ حسن زاده حنانه
۵ ۱۴۶۰۶۲۵ شیردل یاسمن
۶ ۱۴۸۶۷۸۱ افچنگی علیرضا
۷ ۱۹۳۰۸۳۲ ولدی مهدیس
۸ ۱۹۳۳۰۳۰ همتی دوست ایدا
۹ ۱۹۴۱۹۴۵ پوینده حجت
۱۰ ۲۰۴۴۸۲۴ شانه مهنوش
۱۱ ۲۰۵۲۰۷۰ عابدینی حمیدرضا
۱۲ ۲۰۵۸۸۰۹ احمدی فریبرز
۱۳ ۲۲۰۱۰۸۸ احمدی وفادار فاطمه
۱۴ ۲۲۰۲۰۴۳ میرزائی فاطمه

می بایست مطابق اطلاعیه شماره ۲ همین قسمت از روز شنبه ۲۲ دیماه ۱۳۹۷ لغایت ۲۴ دیماه ۱۳۹۷ اقدام به انجام مراحل پذیرش غیر حضوری خود نموده و در تاریخ  ۲۵ دیماه جهت انجام فرآیند پذیرش حضوری خود مطابق اطلاعیه شماره ۵ همین بخش به اداره ثبت نام دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی واقع در طبقه همکف ساختمان اداری مراجعه نمایند.

***********************

اطلاعیه شماره  ۷

در خصوص پذیرش معرفی شدگان تاخیر گزینش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

این دسته از پذیرفته شدگان که  ۱۳ نفر و با مشخصات زیر می باشند :

داوطلبی اصلی نام خانوادگی نام
۱۱۰۰۱۳۱ قاسمی امیررضا
۱۱۲۲۰۲۴ علائی فر امیر
۱۱۱۰۸۹۰ اصحابی نیما
۱۸۶۰۹۹۰ نوری نژاد امیرمحمد
۱۱۳۱۶۹۶ یکتاپور فرحان
۱۴۶۸۸۷۷ یلمه میلاد
۲۳۷۰۲۳۰ رضایی پریسا
۱۱۳۰۲۱۸ خردنیا زینت
۱۹۴۱۷۲۴ زحلی فربد
۱۰۶۱۰۱۷ مولوی پور اصغر
۱۰۷۴۶۵۰ یعقوبی درمیان میلاد
۱۱۴۱۲۴۸ قاسمی محمدمهدی
۱۰۲۷۲۱۳ محمودی شیخی زاده مهدی

می بایست مطابق اطلاعیه شماره ۲ همین قسمت از روز دوشنبه ۱۷ دیماه ۱۳۹۷ لغایت ۲۱ دیماه ۱۳۹۷ اقدام به انجام مراحل پذیرش غیر حضوری خود نموده و در تاریخ  ۲۴ دیماه جهت انجام فرآیند پذیرش حضوری خود مطابق اطلاعیه شماره ۵ همین بخش به اداره ثبت نام دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی واقع در طبقه همکف ساختمان اداری مراجعه نمایند.

***********************

اطلاعیه شماره ۶

در خصوص پذیرش معرفی شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

این دسته از پذیرفته شدگان که ۶ نفر و با مشخصات زیر می باشند :

شماره داوطلبی

نام خانوادگی

نام

۱۰۲۴۶۸۷

ولدی

زهرا

۱۰۲۶۶۸۱

بازیارحقیقی

عبداله

۱۱۳۳۹۷۵

صفائی

علی

۱۳۵۱۳۹۱

عارفی

هستیار

۱۴۷۵۸۷۱

سعادتی

رضا

۲۳۰۴۶۹۰

سعیدیان

نسار

می بایست مطابق اطلاعیه شماره ۲ همین قسمت از روز دوشنبه ۱۷ دیماه ۱۳۹۷ لغایت ۲۱ دیماه ۱۳۹۷ اقدام به انجام مراحل پذیرش غیر حضوری خود نموده و در تاریخ ۲۳ دیماه جهت انجام فرآیند پذیرش حضوری خود مطابق اطلاعیه شماره ۵ همین بخش به اداره ثبت نام دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی واقع در طبقه همکف ساختمان اداری مراجعه نمایند.

***********************

اطلاعیه شماره ۵

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی بهمن ۱۳۹۷ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می رساند جدول زمانبندی جهت مراجعه پذیرش حضوری ، به شرح زیر اعلام می گردد:

***************************************

اطلاعیه شماره ۴

اطلاعیه مرکز بهداشت، درمان و مشاوره در خصوص دریافت و تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان

(ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید بهمن ۹۷)

*****************************

اطلاعیه شماره ۲

نحوه پذیرش غیر حضوری پذیرفته‌شدگان کارشناسی پیوسته ورودی بهمن ۱۳۹۷

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

****************************************

اطلاعیه شماره ۱

به اطلاع کلیه  پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی آزمون سراسری ورودی بهمن ۹۷ (تعهد دبیری) دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می رساند با توجه به جاری بودن فرآیند پذیرش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی – طی روزهای آتی در خصوص مدارک مورد نیاز و نحوه پذیرش غیر حضوری این عزیزان اطلاع رسانی خواهد شد .

 با توجه به اینکه شروع ترم تحصیلی این دسته از پذیرفته شدگان بهمن ماه ۹۷ خواهد بود خواهشمند است در این خصوص صبور باشید و تلفن های دانشگاه را اشغال نفرمایید.

******************************

به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان  بررسی اشتباهات انتخاب رشته و یا اعمال سهمیه و سایر اصلاحات در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ می رساند جهت انجام امور پذیرش  به اطلاعیه های بعدی دانشگاه که در همین صفحه خواهد آمد مراجعه نمایند.

******************************

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می رساند با توجه به پذیرش این عزیزان در نیمسال دوم تحصیلی ، پذیرش غیر حضوری (اینترنتی) و پذیرش  حضوری  طبق اطلاعیه ای که  درهفته آخر آبان ماه ۹۷   بر روی سایت دانشگاه قرار میگیرد و همه جزئیات در آن توضیح داده خواهد شد انجام میگیرد.

لطفا از مراجعه حضوری به دانشگاه و یا تماس تلفنی خودداری نمایید