آیین نامه ها

  آيين نامه نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري (عتف) مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۹  

  آیین نامه نمایه سازی استنادی نشریات معتبر علمی در پایگاه استنادی علوم جهانی  اسلام (ISC)

  ش۴۴

  اطلاعیه ها

  اطلاعیه انتشار الکترونیکی نشریات علمی وزارت علوم مصوب ۱۳۹۱/۰۹/۲۰   

gdfgfdgg fdgdfgdfg dfgdfgfd

  سایت ها

 AAA

  شیوه نامه ها

  شيوه نامه انتشار كتاب در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

  شیوه نامه انتشار نشریات علمی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

  شیوه نامه اجرایی نشریات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ 

gdfgfdgg fdgdfgdfg dfgdfgfd

  فرم ها

  فرم تقاضای انتشار نشریه علمی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۰۳  

  فرم داوری کتاب در انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

  فرم درخواست انتشار کتاب در انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی 

gdfgfdgg fdgdfgdfg dfgdfgfd

  قراردادها

  قرارداد انتشار كتاب

  متمم قرارداد انتشار كتاب (مربوط به انتشار ديجيتال كتب دانشگاه)