معاونت دانشجویی از برنامه های این معاونت برای نهادینه نمودن فرهنگ سالم زیستن خبر داد

مسابقه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجويان

به مناسبت هفته خوابگاه ها در ارديبهشت ماه ۱۳۹۸ برنامه انتخاب اتاق نمونه بهداشتي دانشجويان برگزار مي گردد. آقاي دكتر پاليزگير رئيس مركز بهداشت، درمان و مشاوره  هدف از برگزاري اين برنامه آموزشي- فرهنگي را ارتقاء سلامت دانشجويان خوابگاهي، ارتقاء وضعيت بهداشتي دانشجويان و شاخص هاي بهداشتي خوابگاه ها و حساس سازي دانشجويان در خصوص اهميت و جايگاه بهداشت در خوابگاه ها برشمرد. در ادامه وي ضمن اعلام تهيه چك ليست مربوطه معيارهاي انتخاب اتاق را به شرح زير اعلام نمود:

۱- رعايت نظم و ترتيب در اتاق

۲- جلوگيري از جلب حشرات و جوندگان موذي به داخل اتاق

۳- رعايت بهداشت فردي

۴- نگهداري صحيح مواد غذايي

۵- جلوگيري از تكثير عوامل بيماري زاد و حساسيت زا

۶- رعايت نكات ايمين و بهداشت محيط

نحوه برگزاري و انتخاب اتاق برتر به شرح زير مي باشد:

۱- دانشجويان هر اتاق بايد فرم خودارزيابي پيوست اين خبر را دانلود نمايند.

۲- فرم را تكميل نموده و هنگام مراجعه به دانشگاه به مركز بهداشت، ذرمان و مشاوره تحويل مي دهند.

۳- كارشناسان در ساعاتي كه دانشجويان در خوابگاه حضور دارند به خوابگاه مراجعه مي نمايند.

۴- پس از جمع آوري فرم هاي خودارزيابي و فرم هاي كارشناسان نتايج نهايي استخراج و اعلام مي شود.

۵- در هفته گرامي داشت خوابگاه ها  طي برنامه اي از دانشجويان انتخاب شده تقدير مي گردد.

دریافت شیوه نامه: شيوه-نامه-انتخاب-اتاق-نمونه-بهداشتي.pdf (50 دانلود ها)

دریافت فرم خودارزیابی : فرم-خود-ارزيابي-انتخاب-اتاق-نمونه-بهداشتي-خوابگاه.pdf (51 دانلود ها)

%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d8%a7%d9%84-98