معاونت دانشجویی از برنامه های این معاونت برای نهادینه نمودن فرهنگ سالم زیستن خبر داد

مسابقه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان

به مناسبت هفته خوابگاه ها در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برنامه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان برگزار می گردد. آقای دکتر پالیزگیر رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره  هدف از برگزاری این برنامه آموزشی- فرهنگی را ارتقاء سلامت دانشجویان خوابگاهی، ارتقاء وضعیت بهداشتی دانشجویان و شاخص های بهداشتی خوابگاه ها و حساس سازی دانشجویان در خصوص اهمیت و جایگاه بهداشت در خوابگاه ها برشمرد. در ادامه وی ضمن اعلام تهیه چک لیست مربوطه معیارهای انتخاب اتاق را به شرح زیر اعلام نمود:

۱- رعایت نظم و ترتیب در اتاق

۲- جلوگیری از جلب حشرات و جوندگان موذی به داخل اتاق

۳- رعایت بهداشت فردی

۴- نگهداری صحیح مواد غذایی

۵- جلوگیری از تکثیر عوامل بیماری زاد و حساسیت زا

۶- رعایت نکات ایمین و بهداشت محیط

نحوه برگزاری و انتخاب اتاق برتر به شرح زیر می باشد:

۱- دانشجویان هر اتاق باید فرم خودارزیابی پیوست این خبر را دانلود نمایند.

۲- فرم را تکمیل نموده و هنگام مراجعه به دانشگاه به مرکز بهداشت، ذرمان و مشاوره تحویل می دهند.

۳- کارشناسان در ساعاتی که دانشجویان در خوابگاه حضور دارند به خوابگاه مراجعه می نمایند.

۴- پس از جمع آوری فرم های خودارزیابی و فرم های کارشناسان نتایج نهایی استخراج و اعلام می شود.

۵- در هفته گرامی داشت خوابگاه ها  طی برنامه ای از دانشجویان انتخاب شده تقدیر می گردد.

دریافت شیوه نامه: شيوه-نامه-انتخاب-اتاق-نمونه-بهداشتي.pdf (22 دانلود ها)

دریافت فرم خودارزیابی : فرم-خود-ارزيابي-انتخاب-اتاق-نمونه-بهداشتي-خوابگاه.pdf (22 دانلود ها)

%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d8%a7%d9%84-98