معاونت دانشجویی از انتشار بروشورهای روز جهانی تیروئید خبر داد:

انتشار بروشورهای اطلاع رسانی در مورد غده تیروئید:

غده تيروييد يکي از ارگانهاي مهم سيستم اندوکرين بوده و ترشحات آن براي ادامه حيات ضروري است به نحوي که اختلال در عملکرد اين غده در ادوار مختلف زندگي سلامتي انسان را با مخاطرات جدي مواجه مي سازد. نظر به اهميت اين غده، فدراسيون جهاني تيروييد از سال ۲۰۰۸ روز بيست و پنجم ماه مه برابر با چهارم خرداد ماه هر سال را به عنوان روز جهاني تيروييد اعلام نموده و از کشورهاي عضو درخواست کرده تا با اطلاع رساني مناسب در مورد اهميت کارکرد، عوامل موثر در بروز اختلال و عوارض بدکاري تيروييد در سطوح مختلف متخصصان و جامعه در افزايش آگاهي براي کاهش بروز عواقب ناگوار حاصل از آن اقدام نمايند. به همین منظور مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه نیز برنامه هایی را تدارک دیده است. آقای دکتر پالیزگیر رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره با اعلام این خبر از انتشار بروشورهایی در این زمینه در فضای مجازی برای اطلاع رسانی دانشجویان خبر داد.

photo_2019-05-25_13-31-47 photo_2019-05-25_13-31-09