معاونت دانشجویی از انتشار بروشورهای روز جهانی تیروئید خبر داد:

انتشار بروشورهای اطلاع رسانی در مورد غده تیروئید:

غده تیرویید یکی از ارگانهای مهم سیستم اندوکرین بوده و ترشحات آن برای ادامه حیات ضروری است به نحوی که اختلال در عملکرد این غده در ادوار مختلف زندگی سلامتی انسان را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. نظر به اهمیت این غده، فدراسیون جهانی تیرویید از سال ۲۰۰۸ روز بیست و پنجم ماه مه برابر با چهارم خرداد ماه هر سال را به عنوان روز جهانی تیرویید اعلام نموده و از کشورهای عضو درخواست کرده تا با اطلاع رسانی مناسب در مورد اهمیت کارکرد، عوامل موثر در بروز اختلال و عوارض بدکاری تیرویید در سطوح مختلف متخصصان و جامعه در افزایش آگاهی برای کاهش بروز عواقب ناگوار حاصل از آن اقدام نمایند. به همین منظور مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه نیز برنامه هایی را تدارک دیده است. آقای دکتر پالیزگیر رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره با اعلام این خبر از انتشار بروشورهایی در این زمینه در فضای مجازی برای اطلاع رسانی دانشجویان خبر داد.

photo_2019-05-25_13-31-47 photo_2019-05-25_13-31-09