مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر سال ۱۴۰۲ دانشکده های «علوم پایه» و «مهندسی مواد و علوم میان رشته ای»

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، روز دوشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۲ مراسم قدردانی از پژوهشگران برتر سال ۱۴۰۲ دانشکده های علوم پایه و مهندسی مواد و علوم میان رشته ای برگزار شد و ضمن ارائه سه سخنرانی تخصصی در حوزه هوش مصنوعی و پژوهش و فناوری، از اساتید و پژوهشگران برتر تقدیر به عمل آمد.

با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی معاونت پژوهش و فناوری، به منظور تجلیل شایسته از پژوهشگران برتر دانشکده ها، طی مراسم مشترکی که با حضور معاون پژوهش و فناوری و رؤسای دانشکده های مهندسی «علوم پایه» و «مهندسی مواد و علوم میان رشته ای» در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه برگزارشد، از پژوهشگران برتر سال ۱۴۰۲ تجلیل شد. به نقل از دانشکده های مذکور پژوهشگران برتر دانشکده علوم پایه، سرکار خانم دکتر رویا مجیدی، سرکار خانم دکتر فاطمه احمدی و جناب آقای دکتر رسول عبداله میرزایی و پژوهشگران برتر دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای، جناب آقای دکتر سعید خلیلی و جناب آقای دکتر سید محمود فاطمی مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین به همین مناسبت از پژوهشگران برتر ارتباط با صنعت این دانشکده ها جناب آقای دکتر جواد بهشتیان و جناب آقای دکتر سروش پرویزی تقدیر به عمل آمد.

معاونت پژوهش و فناوری

کدخبر ۰۲۱۰۰۶۰۱