مدیر حوزه ریاست خبر داد

نشست مشترک هیات رئیسه  دانشگاه شهید رجائی و مسولین موسسات آموزش فنی و حرفه ای کشور آلمان (تحت نظارت وزارت آموزش و تحقيقات آلمان)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مدیر حوزه ریاست، در روز یکشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷ در حاشیه برگزاری نشست هیات رئیسه دانشگاه، مسولین موسسات آموزش فنی و حرفه ای کشور آلمان در این نشست حضور یافتند و به تبادل نظرات و دیدگاه ها پرداختند.

بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه آقای دکتر عظمتی به ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاه خصوصا در حوزه بین الملل و ماموریت دانشگاه شهید رجائی در حوزه آموزش پرداختند. دکتر سعید علیائی، مدیر حوزه ریاست در این خصوص افزود: در این نشست پیش نویس تفاهم نامه بین دانشگاه شهید رجائی و موسسات آموزش فنی و حرفه ای کشور آلمان مورد بررسی قرارگرفت و کلیات آن به تایید دو طرف رسید و مقرر شد پس از طی مراحل اداری لازم، این تفاهم نامه نهایی گردد.

مدیر حوزه ریاست با ذکر محورهای مورد بررسی در این تفاهم نامه با موضوع صلاحیت های شغلی مربوط به محیط زیست در ایران در زمینه فناوری تبرید و تهویه مطبوع، از موسسات GBB، IKKE و FIAP به عنوان طرف های دیگر این تفاهم نامه یاد کرد که با پیگیری های آقای دکتر جواد کدخداپور، رئیس دانشکده مهنسی مکانیک به نتیجه رسیده است.
photo_2018-10-21_00-54-39 photo_2018-10-21_00-55-01 photo_2018-10-21_00-55-25 photo_2018-10-21_00-55-28 photo_2018-10-21_00-55-31 photo_2018-10-21_00-55-52

photo_2018-10-21_00-54-37