ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

اولین جلسه کارشناسان شاهد و ایثارگران دانشکده ها در روز چهارشنبه مروخ ۳ آبان در سالن جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید. در ابتداء جلسه سرکار خانم سیدجوادی ضمن خیرمقدم و خوش آمد گویی به کارشناسان از زحمات آنها تشکر و تقدیر نمود. در ادامه در خصوص آیین نامه ستاد شاهد و چگونگی ارائه مساعدت ها و تسهیلات به تبادل نظر پرداختند. کارشناسان در این زمینه نظرات ارزشمندی داشتند که مورد بهره برداری قرار گرفت.

در این جلسه آقای مختاری مدیر محترم امور اداری به عنوان میهمان ویژه حضور داشتند که نشان از عزم دانشگاه برای ارائه خدمات به دانشجویان شاهد و ایثارگربود.

در پایان جلسه، «ابلاغ کارشناس پیگیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر» توسط سرکار خانم سیدجوادی و آقای مختاری تحویل کارشناسان دانشکده گردید.

photo_2017-10-28_15-53-20 photo_2017-10-28_15-54-11 photo_2017-10-28_15-54-16