ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

هشتمین جلسه ی دیدار ستاد شاهد ودانشجویان با رئیس محترم دانشکده واساتید مشاور وکارشناس دانشکده تربیت بدنی امروز یکشنبه ۵ آذر ماه درسالن کنفرانس دانشکده برگزارشد.
ابتدا جانب آقای دکتر طهماسبی ضمن خیرمقدم به دانشجویان شاهد و ایثارگر از زحمات سرکار خانم سید جوادی مشاور رئیس دانشگاه و فعالیت چشمگیرستاد شاهد در دانشگاه قدردانی نمود و در ادامه از دانشجویان شاهد بعنوان سرآمدان جامعه یاد نمود و خدمت به آن‌ را جز بابرکت‌ترین کار برای خود و جامعه و کمترین کار دانست.
سپس سید جوادی ضمن تشکر از رئیس دانشکده تربیت‌بدنی و سرکار خانم ها دکتر حاتمی استادمشاور و زند وکیلی کارشناس دانشکده به بیان سیاست بنیاد شهید در قبال دانشجویان شاهد و آیین‌نامه‌های اجرایی پرداخت و در ادامه اولین هدف ستاد شاهد را پیشرفت تحصیلی و تقویت بنیه علمی دانست سپس بحث پژوهش و فرهنگی را شفاف سازی نمود.
خانم دکتر حاتمی نیز افزود که ستادشاهد به جهت فعالیت موثرسید جوادی رنگ وبوی تازه ای گرفت .
جلسه درفضایی صمیمی با پرسش وپاسخ دانشجویان ومسئولین در ساعت ۱۴ خاتمه یافت.

20171126_13054020171126_13055920171126_135021 20171126_1350390