«سالن شهید فخری زاده»، ظرفیت جدید و استانداردی برای برگزاری مطلوب امتحانات دانشگاه افزوده است

رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر در حاشیه بازدید از روند برگزاری امتحانات:

«سالن شهید فخری زاده»، ظرفیت جدید و استانداردی برای برگزاری مطلوب امتحانات دانشگاه افزوده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، نگین دانشپور، رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، با حضور سرزده در حوزه های امتحانی دانشجویان، از روند اجرایی برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی بازدید و بر «برگزاری مطلوب و با کیفیت امتحانات» در حوزه های امتحانی، تأکید کرد.

براساس این گزارش، صبح امروز یکشنبه، ۰۳ تیرماه ۱۴۰۳، نگین دانشپور، رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، با حضور سرزده در حوزه های امتحانی پایان نیمسال دوم سال تحصیلی، ضمن گفت و گو با عوامل اجرایی برگزاری آزمون ها، از نزدیک در جریان کیفیت و روند اجرایی برگزاری امتحانات قرار گرفت.

رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر در بازدید میدانی از حوزه های برگزاری امتحانات، «کیفیت برگزاری امتحانات» را مهم ترین اصل فرآیند برگزاری امتحانات برشمرد و بر لزوم برگزاری دقیق، استاندارد و با کیفیت امتحانات در حوزه های امتحانی، تأکید کرد.

دانشپور، ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان در آزمون های پایان ترم، افزود: با توجه به تمهیدات صورت گرفته از سوی رییس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای ایجاد سالن امتحانات شهید فخری زاده، ظرفیت جدید و استانداردی به ظرفیت سالن های برگزاری امتحانات دانشگاه افزوده شده است تا دانشجویان عزیز از محیطی آرام، استاندارد و فارغ از استرس برای برگزاری امتحانات، برخوردار باشند.

رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر با اشاره حضور ۶۵۱ دانشجوی فعال در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشکده گفت: امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۳-۱۴۰۲ دانشکده مهندسی کامپیوتر از روز چهارشنبه مورخ ۳۰ خرداد با ۱۲ گروه درسی و ۴۱۹ دانشجو آغاز شده و تا ۱۳ تیرماه ادامه خواهد یافت.

وی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری خوب دانشکده علوم انسانی برای در اختیار قرار دادن فضاهای امتحانی خود برای برگزاری برخی از امتحانات دانشکده، گفت: با توجه به برگزاری امتحانات ۹۶ گروه درسی و ۲۷۷۲ نفر دانشجو ی دانشکده مهندسی کامپیوتر در این نوبت امتحانی، بهره مندی از ظرفیت بالای کلاس دانشکده علوم انسانی و سالن امتحانات شهید فخری زاده، موجب شده است تا در فضای امتحانی و بکارگیری منابع انسانی برای مراقبت امتحانات، با چالش کمتری مواجه باشیم.