دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد:

دوره آموزشی maching learning  با همکاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و پژوهشکده فناوریهای نوین در روز سه شنبه مورخ ۲۸ خرداد ۹۸ از ساعت ۹ الی ۱۶ در دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار گردید.

photo_2019-06-19_08-09-50