دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد:

برگزاری دوره آموزشی machine learning

دوره آموزشی maching learning  با همکاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و پژوهشکده فناوریهای نوین در روز سه شنبه مورخ 28 خرداد 98 از ساعت 9 الی 16 در دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار گردید.

photo_2019-06-19_08-09-50