برگزاری مصاحبه دکتری فلسفه و کلام اسلامی

جلسه مصاحبه پذیرفته شدگان با آزمون دکتری فلسفه و کلام اسلامی روز شنبه از ساعت ۹ صبح آغاز گردید و پیش بینی میشود که تا ساعت ۱۹ امروز ۵ تیرماه ادامه یابداین جلسه با حضور تمامی اعضا کارگروه خانم دکتر کاشانی‌ها و آقایان دکتر صلواتی، خادمی، زرنوشه و عترت دوست به منظور مصاحبه ۱۲ نفر از متقاضیان برگزار گردید