برنامه مرحله سوم واکسیناسیون اعضای هیات علمی و کارکنان

با استعانت از درگاه ایزد منان و با آرزوی صحت و سلامتی کلیه اعضای محترم هیات علمی و کارکنان محترم دانشگاه، به اطلاع می‌رساند پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، مرحله سوم واکسیناسیون کرونا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ از ساعت ۹:۰۰ لغایت ۱۴:۳۰ مطابق جدول زمان بندی در محل دانشگاه انجام می‌پذیرد.

* همراه داشتن اصل کارت ملی و اصل کارت واکسیناسیون مراحل اول و دوم الزامی است. بدیهی است در صورت به همراه نداشتن اصل کارت ملی و اصل کارت واکسیناسیون، امکان تزریق واکسن مقدور نخواهد بود.

* اعضای هیات علمی  و همکارانی که در مراحل اول یا دوم موفق به تزریق واکسن نشده‌اند می‌توانند دراین مرحله نسبت به واکسیناسیون نوبت اول یا دوم حسب مورد اقدام نمایند.

* سهمیه واکسن تخصیصی به دانشگاه صرفاً برای واکسیناسیون اعضای هیات علمی و کارکنان می‌باشد فلذا امکان واکسیناسیون خانواده‌های محترم اعضای هیات علمی  و کارکنان میسور نمی‌باشد.

* اعضای هیات علمی یا کارکنانی که در مرحله اول و دوم نسبت به تزریق واکسن آسترازنکا اقدام کرده‌اند و حداقل سه ماه از تاریخ تزریق دوز دوم سپری شده است ساعت ۹:۰۰ برای واکسیناسیون مراجعه نمایند. لازم به ذکر است واکسن تخصیصی برای واکسیناسیون این افراد، اسپوتنیک وی می‌باشد

جدول زمان بندی واکسیناسیون دوز یاد آور مرحله سوم

زمان مراجعه حوزه ها
۹:۰۰ الی  ۱۰:۰۰ معاونت آموزشی-معاونت دانشجویی-دانشکده مهندسی کامپیوتر-مرکز آموزش های مجازی-همکاران خدمات-گروه شاهد و ایثارگر
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ معاونت اداری و مالی-معاونت پژوهشی-دانشکده مهندسی مکانیک- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری-مدیریت طرح و برنامه
۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰ معاونت فرهنگی-حوزه ریاست-حراست-دانشکده علوم پایه-دانشکده علوم ورزشی-دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای
۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ دانشکده علوم انسانی-دانشکده مهندسی عمران-دانشکده مهندسی معماری-دانشکده مهندسی برق
۱۴:۰۰ الی ۱۴:۳۰ اساتید مدعو نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

سایر حوزه ها

 

معاونت دانشجویی-اداره بهداشت، درمان و مشاوره