انتصاب «زینب ترابی »، به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی کامپیوتر

به پیشنهاد سرپرست دانشکده مهندسی کامپیوتر، با صدور حکمی از سوی سرپرست دانشگاه تربیت دبیرشهید رجائی، زینب ترابی، به عنوان «معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی کامپیوتر» منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی کامپیوتر، صبح امروز دوشنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ با صدور حکمی از سوی سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، زینب ترابی، به عنوان « معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی کامپیوتر»، منصوب و از زحمات علیرضا بساق زاده، معاون پیشین این دانشکده، تجلیل و قدردانی شد.

شایان ذکر است ترابی، استاد یار و دارای دکترای معماری سیستم های کامپیوتری از دانشگاه شهید بهشتی و از سال ۱۳۹۵ عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است مدیر گروهی معماری سیستم های کامپیوتری، پژوهش های متعددی در حوزه های: حساب کامپیوتری، نظام عددی مانده ای و داده کاوی آموزشی را در کارنامه فعالیت های علمی و پژوهشی خود به ثبت رسانده است.