اطلاعیه مدیریت حراست در خصوص پارکینگ دانشگاه

قابل توجه تمامی همکاران محترم شاغل در دانشگاه؛

با توجه به مصوبه شورای دانشگاه به استحضار می رساند ضوابط استفاده از پارکینگ دانشگاه به شرح زیر است:

🔸 هر فرد شاغل در دانشگاه صرفاً حق استفاده از یک واحد پارکینگ در طول ساعات حضور روزانه در دانشگاه را دارد.

🔹 همة مالکین محترم خودروها موظفند اطلاعات مربوط به خودروی شخصی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در سامانه به نشانی زیر ثبت و کد رهگیری دریافت نمایند:

https://www.sru.ac.ir/pelak

🔸 پارک خودرو در طول شب، یا شبانه روز بدون اخذ مجوز از انتظامات ممنوع و تابع مقررات خاص است.

🔹 تمامی مالکین محترم خودروها موظفند در صورت احساس ضرورت پارک خودرو بیش از زمان حضورشان در دانشگاه مراتب را کتباً به انتظامات اطلاع داده و مجوز لازم را اخذ نمایند، در غیر این صورت انتظامات مختار است نسبت به جابه جایی خودروی مذکور بدون اطلاع قبلی اقدام نماید.

🔸 در صورت این که خودرویی از قبل در پارکینگ وجود دارد، لازم است مالک محترم حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ وضعیت حضور خودروی خویش را تعیین تکلیف نماید.

🔹 این ابلاغیه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ اجرایی می گردد و تمامی خودروهای ناشناس از پارکینگ منتقل خواهند شد.

🔸 ضمنا تنها ماشین های دارای پلاک دولتی و تدارکات سلف سرویس دانشجویی مجاز به تردد و توقف در محوطه دانشگاه هستند و کمافی السابق تردد و توقف کلیه خودروهای شخصی در محوطه دانشگاه و خارج از پارکینگ ممنوع می باشد.