اطلاعیه شماره ۴ اداره سراهای دانشجویی

درخواست خوابگاه دانشجویان خواهر

دانشجویان گرامی خواهر مقطع کارشناسی دوره روزانه ورودی های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ ساکن استان البرز و شهرستانهای استان تهران که متقاضی استفاده از خوابگاه در ترم ۴۰۲۱ میباشند مقتضی است از ساعت ۱۵ روز یک شنبه ۱۹ شهریور تا ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه مورخه ۲۰ شهریور نسبت به ثبت درخواست خوابگاه از طریق پردازش ۱۹۲۹۰ سامانه گلستان اقدام نمایند.

تذکرات مهم

۱ – بازه زمانی قابل تمدید نمیباشد
۲- دانشجویانی که درخواست خود را ثبت نکنند امکان انتخاب اتاق در موعد بعدی برایشان امکان پذیر نیست
۳-زمانبندی انتخاب اتاق متعاقباً اعلام می گردد.
۴- دانشجویان ساکن مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مشمول خوابگاه نمی باشند.