اطلاعيه شماره ۳

قابل توجه مهارت ­آموزان دوره يك­ساله آزمون استخدامي سال ۱۳۹۵

 

لطفا به نكات زير توجه فرماييد:

  • ثبت نام اوليه به صورت الكترونيكي و صرفا از طريق مراجعه به سامانه آموزشي دانشگاه به آدرس portal.srttu.edu و با استفاده از راهنمايي­هاي مندرج در اطلاعيه­ هاي شماره ۱ و ۲ انجام مي­شود و به هيچ وجه نياز به مراجعه حضوري نمي­باشد.
  • پس از ثبت نام اوليه و دريافت شماره مهارت ­آموزي، از طريق آن شماره (شناسه كاربري) و شماره ملي (شناسه عبور) از هفته آينده (۲۴/۴/۹۶ به بعد) امكان دسترسي به محتواي درسي از طريق سامانه آموزش الكترونيكي دانشگاه به آدرس srttu.edu براي شما ميسر مي­گردد و به هيچ وجه تا تاريخ ۷/۵/۱۳۹۶ نياز به مراجعه حضوري به دانشگاه و يا ساير قطب­هاي مجري در كشور وجود ندارد. در اين مورد حتما به مفاد مندرج در اطلاعيه شماره ۵ توجه فرماييد.
  • از تاريخ ۷/۵/۹۶ به مدت حد اكثر ۴ هفته بسته به رشته­هاي شغلي و مهارت­هاي مورد نياز و برنامه ريزي انجام شده در قطب­هاي مجري (استان هاي منتخب )، با توجه به اطلاعيه شماره ۴ به محل اجراي حضوري دوره در پودمان يك مراجعه فرماييد.
  • مدارك مورد نظر به منظور تاييد ثبت نام اوليه، طبق مفاد مندرج در اطلاعيه شماره ۴ به صورت حضوري در زمان مراجعه به قطب­ها استان هاي منتخب- (۷/۵/۱۳۹۶ به بعد) به قطب مربوطه تحويل داده شود.
  • پودمان اول شامل ۵ درس به صورت الكترونيكي و جمعا معادل ۱۷۰ ساعت درسي و ۴ درس به صورت حضوري و معادل ۱۷۰ ساعت خواهد بود كه طبق اطلاعات مندرج در جدول زير بخش الكترونيكي آن از هفته آينده (۲۴/۴/۹۶ به بعد) و بخش حضوري آن در يكي از قطب­هاي مجري و از ۷/۵/۹۶ به مدت ۴ هفته و به صورت تمام وقت (۵ يا ۶ روز در هفته و هر روز ۱۰ ساعت آموزشي) برگزار خواهد شد و تا تاريخ ۲/۶/۱۳۹۶ به اتمام خواهد رسيد. محل اجراي بخش حضوري پودمان اول مطابق با اطلاعيه شماره ۴ در يكي از قطب­هاي محل اجراي تعيين شده از سوي دانشگاه خواهد بود. آزمون­هاي دروس الكترونيكي به صورت همزمان و كشوري در همان محل قطب اجراي بخش حضوري دوره و در بازه زماني ۴/۶/۹۶ تا ۸/۶/۹۶ خواهد بود.
  • مهارت­آموزاني كه در هر يك از دروس حداقل نمره ۱۲ كسب نمايند و معدل كل ايشان در ۹ درس پودمان اول به نمره۱۴ برسد، از طرف دانشگاه به مركز آموزش نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش معرفي مي­گردند تا طبق ضوابط و مقررات موجود نسبت به معرفي ايشان به ادارات كل استان­هاي محل خدمت معرفي و نسبت به ابلاغ كاري ايشان متناسب با نيازهاي استان اقدام گردد.
  • پودمان دوم شامل ۴ درس به صورت الكترونيكي و جمعا معادل ۱۲۰ ساعت درسي و ۳ درس به صورت حضوري و معادل ۱۴۰ ساعت خواهد بود كه طبق اطلاعات مندرج در جدول زير همزمان با شروع شدن تدريس مهارت­آموزان از ۱/۷/۹۶ تا ۳۰/۱۱/۹۶ ادامه خواهد داشت بديهي است بخش حضوري اين پودمان به گونه­اي در استان محل خدمت مهارت­آموز برنامه ريزي مي­شود كه بدون لطمه به تدريس ايشان، در يك يا دو روز در هفته در مراكز مورد تاييد ادارات كل هر استان اجرا گردد. آزمون­هاي دروس الكترونيكي به صورت همزمان و كشوري در محل تعيين شده از طرف اداره كل استان محل خدمت در همان استان و در بازه زماني ۵/۱۲/۹۶ تا ۱۶/۱۲/۹۶ خواهد بود.
  • براي مهارت­آموزاني كه در هر يك از دروس حداقل نمره ۱۲ كسب نموده باشند و معدل كل ايشان در ۱۶ درس پودمان اول و دوم به ۱۴ نمره برسد، در فروردين ماه ۱۳۹۷ از طرف دانشگاه گواهي مهارت­آموزي و شايستگي­هاي معلمي صادر خواهد شد.
  • به منظور آشنايي با عناوين دروس بسته صلاحيت حرفه­اي معلمي و شايستگي­هاي مورد نياز و زمانبندي اجرايي دوره و برگزاري آزمون­ها و مكان برگزاري دوره و آزمون­ها توجه شما را به جدول زير جلب مي­نمايد:

 

پودمان بخش عناوين دوره ساعت اجرا زمان اجرا محل اجرا نحوه ي اجرا نحوه برگزاری آزمون محل برگزاری آزمون زمان آزمون
پودمان اول (۳۴۰)

 

بخش غير حضوري(۱۷۰) روانشناسی و کاربرد آن در آموزش ۳۰ از ۲۴/۴/۹۶ تا ۲/۶/۹۶ سامانه آموزش الكترونيك دانشگاه شهيد رجائي الكترونيكي تستی

­

درقطب  محل اجراي بخش حضوري دوره

.

از ۴/۶/۹۶ تا ۸/۶/۹۶
اصول و روش­های ياددهي و يادگيري ۴۰
ارزشیابی یادگیری ۳۰
اخلاق حرفه­ای معلم ۳۰
فلسفه تعلیم تربیت رسمي و عمومي در ج.ا.ا ۴۰
بخش حضوري (۱۷۰) كارگاه آموزش در رشته … ۱ ۵۰ از ۷/۵/۹۶ تا ۲/۶/۹۶ درقطب  محل اجراي بخش حضوري دوره

 

حضوري بر اساس حضور، فعاليت در كلاس، انجام تكاليف و پروژه و نتايج امتحانات عملي و مهارت درقطب  محل اجراي بخش حضوري دوره

 

كارگاه آموزش در رشته … ۲ ۵۰
كارگاه آموزش فناوري در رشته … ۳۰
تحليل محتواي بسته آموزشي و روش انطباق آن  با موقعيت در رشته  ۴۰
پودمان دوم (۲۶۰)

 

بخش غير حضوري (۱۲۰) آموزش كارآفريني ۳۰ از ۱/۷/۹۶ تا ۳۰/۱۱/۹۶ سامانه آموزش الكترونيك دانشگاه شهيد رجائي الكترونيكي تستی

 

مراكز تاييد شده استان هاي محل خدمت از ۵/۱۲/۹۶ تا ۱۶/۱۲/۹۶
اصول و فنون راهنمايي و مشاوره ۳۰
نقش اجتماعي تربيتي معلم ۳۰
پژوهش و توسعه حرفه‌اي ۳۰
بخش حضوري (۱۴۰) الگوهای ياددهي و يادگيري آموزش­هاي فني و حرفه­اي و ارزشيابي يادگيري در رشته … ۳۰ از ۱/۷/۹۶ تا ۳۰/۱۱/۹۶ مراكز تاييد شده استان هاي محل خدمت حضوري بر اساس حضور، فعاليت در كلاس، انجام تكاليف و پروژه و نتايج امتحانات عملي و مهارت مراكز تاييد شده استان هاي محل خدمت
كارگاه آموزش در رشته … ۳ ۵۰
كارورزي ۶۰
اعلام نتايج كل دوره (دو پودمان) از ۱۵/۰۱/۹۷ تا ۳۱/۰۱/۹۷

 

 

 

با آرزوي توفيق روزافزون

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي