اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

به گزارش اداره امور دانشجویان استعدادهای درخشان و ارتباط با مدارس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (استعدادهای درخشان فرهنگیان)، به شرح فایل زیر، اعلام شد:

لیست نهایی دکترای ۱۴۰۲

لینک اطلاعیه ثبت نام اینترنتی