ارتقا مرتبه علمی چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه در آخرین جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، صبح روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ آخرین جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم، در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه آقای دکتر نیما مهدیان دهکردی از دانشکده مهندسی برق، آقای دکتر سید محمدرضا مرتضوی از دانشکده مهندسی عمران و آقای دکتر ولی اله پناهی زاده از دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

همچنین در این جلسه از اعضای هیات ممیزه دوره چهارم نیز تقدیر به عمل آمد.