ارتقای مرتبه چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه در چهلمین نشست هیات ممیزه

چهلمین نشست هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی  و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی، صبح امروز چهارشنبه مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ چهلمین نشست هیات ممیزه، به عنوان سیزدهمین جلسه هیات ممیزه در دور سوم در سالن شهید باهنر تشکیل گردید.

در این جلسه آقای دکتر فرشید طهماسبی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و آقای دکتر سید رضا حمزه لو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و خانم دکتر فاطمه گران قراخیلی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق از مرتبه استادیاری به دانشیاری، ارتقا یافتند.

همچنین آقای دکتر علیرضا عصاره عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی از مرتبه دانشیاری به استادی، ارتقا یافتند.

برای ایشان از خداوند متعال توفیقات روز افزون خواستاریم