آیین تجلیل از پژوهشگران برتر سال ۱۴۰۲ دانشکده های مهندسی معماری و شهرسازی، علوم ورزشی و علوم انسانی

 به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، آخرین جلسه تجلیل از پژوهشگران دانشگاه در سطح دانشکده روز یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ در سالن شهید باهنر برگزار شد و ضمن ارائه سخنرانی های تخصصی و ارایه نقطه نظرات استادان سه دانشکده دانشکده های مهندسی معماری و شهرسازی، علوم ورزشی و علوم انسانی، از پژوهشگران برتر این ایشان نیز تقدیر به عمل آمد.

در انتهای این مراسم، آقای دکتر قربانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن اشاره به نقشه راه و اهمیت آینده آموزش در جهان و کشور به نقش کلیدی دو پژوهشکده اخیر مصوب شده در جلسه هیات امنا (پژوهشکده آموزش و پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی) اشاره کرد. وی همچنین متذکر شد که تنها نماینده دانشگاه در لیست اعلامی از طرف پژوهشگران پر استناد ISC از دانشکده علوم انسانی و متعلق به آقای دکتر عترت دوست می باشد که ضمن عرض تبریک به اشان و جامعه علمی د انشگاه، انتظار می رود با تسهیلات زیادی که حوزه معاونت پژوهش و فناوری در اعطای پژوهانه و تشکیل هسته های پژوهشی، تعداد این پژوهشگران در سال آینده همانند فهرست پژوهشگران دو درصدی دانشگاه، افزایش قابل توجهی داشته باشد. ایشان در ادامه به برگزاری سبک جدیدی از برگزاری مراسم هفته پژوهش امسال اشاره کردند که از ۲۰ آذرماه شروع شد و تا ۱۱ بهمن با برگزاری نمایشگاه طرح تا بازار، که حاصل کار دانش آموزان هنرستانی سراسر کشور است، ادامه پیدا خواهد کرد.

معاونت پژوهش و فناوری

کدخبر ۰۲۱۰۱۱۰۱