آمادگی دانشگاه جهت جذب یکصد عضو هیات علمی جدید تا سال ۱۴۰۵

دبیر هیآت جذب اعضای هیات علمی دانشگاه با اعلام این خبر افزود، با توجه به موعد بازنشستگی برخی از همکاران در سنوات گذشته و حال حاضر و همچنین نیاز های آتی در راستای برنامه های توسعه تدوین شده، از جمله ایجاد دانشکده ها، گروه های آموزشی و رشته های جدید، دانشگاه مصمم است تا سال […]

آغاز بررسی صلاحیت های علمی داوطلبان هیات علمی

به گزارش دبیر هیآت اجرایی  جذب دانشگاه، مرحله غربال گری متقاضیان عضویت هیآت علمی دانشگاه در فرآخوان ۱۳۹۹ به تایید این هیات رسیده، و این  هیآت مجوز  برگزاری کار گروه های بررسی صلاحیت علمی را صادر نمود. بنابراین متقاضیان می توانند بر اساس برنامه زمان بندی دانشکده ها که متعاقباً از سوی این دبیرخانه اعلام […]