آخرین نسخه جدول زمانبندی کلاس های برخط (online)

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نسخه جدید برنامه های کلاسی برخط دانشگاه شهید رجائی را ارائه کرد. جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده ها بصورت یکجا جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده مهندس کامپیوتر جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده مهندس عمران جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده مهندسی برق جدول […]

عضویت آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر جعفری مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه گفت:، از این پس آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید رجایی به عضویت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درامد. بر این اساس، امکان ارائه خدمات آزمایشگاهی برای پژوهشگران با تسهیلات ویژه، حمایت از توسعه­ های کمی و […]

دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

برگزاری بخش دوم از دوره جامع بورس

دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

کارگاه چوب و لمسه کوبی برای دانش آموزان هنرستان خدیجه جهان برگزار شد.

دانشکده مواد و فناوری های نوین خبر داد.

به مناسبت هفته پژوهش برگزار می شود.

انجمن کارآفرینی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

برگزاری جلسه دوم کارگاه جامع بورس

انجمن کارآفرینی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

استقبال کم نظیر از دوره جامع بورس

انجمن کارآفرینی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

برگزاری دوره جامع بورس: