مطالب توسط

شروع سال تحصیلی ۹۵-۹۶مرکز مشاوره دانشگاه در سال تحصیلی

بدینوسیله به اصلاع کلیه دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجای میرساند که این مرکز همه روزه از ساعت ۸ الغایت ۱۶ آماده ارائه خدمات به کلیه دانشجویان و همچنین کارکنان محترم دانشگاه میباشد

سیاست های پهنای باند اینترنت دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی

  نحوه اتصال به اینترنت دانشگاه تربیت دبیرشهید رجاییبرای اتصال به اینترنت باید نام کاربری  کلمه عبور دریافتی از مرکز کامپیوتر را استفاده نمایید.سیاست های پهنای باند اینترنت دانشگاه تربیت دبیرشهید رجاییاین سیاست ها، نحوه استفاده از پهنای باند در دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی را تبیین می‌نماید. توضیح اصلاحات بکار رفته در متن پهنای باند: میزان […]

جلسه عمومی معاون دانشجویی با کارکنان حوزه دانشجویی

با اطلاع کلیه  همکاران گرامی شاغل در معاونت دانشجویی می رساند روز یکشنبه در مورخ ۹۵/۶/۲۱ جلسه ای با حضورجناب آقای دکتر طهماسبی پور معاون محترم دانشجویی و همچنین جناب آقای دکتر سلطانی مدیر محتر امور دانشجویی برگذار میگردد. لذا از کلیه همکاران این حوزه دعوت بعمل میآید