مطالب توسط sport

ارائه گزارش نتایج نهایی طرح دستیابی به وزن مطلوب با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در روز سه شنبه دهم تیرماه، آقایان دکتر مجید کاشف (رئیس دانشکده علوم ورزشی) و دکتر غلامرضا لطفی (از اساتید دانشکده و همکار طرح) با حضور در محل سالن کنفرانس معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به ارائه گزارش نتایج طرح دستیابی به وزن مطلوب و تناسب […]

پیگیری امور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثار گر

با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی کلاس های حضوری و عدم دسترسی دانشجویان از جمله دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده علوم ورزشی با ارسال پیامک به این دانشجویان، مشکلات آموزشی احتمالی آنها را رصد نمود تا در صورت نیاز پیگیری های لازم انجام شود.  

چاپ مقاله مرتبط با کرونا توسط عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجائی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از دانشکده علوم ورزشی، نخستین مقاله مرتبط با ویروس کرونا توسط آقای دکتر عباس نظریان مادوانی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی در مجله ای  معتبر BRAIN, BEHAVIOR, AND IMMUNITY به چاپ رسید. این نشریه از نشریات ELSEVIER بوده و ضریب تاثیر آن نیز از  عدد ۶  […]

حضور نماینده دانشکده علوم ورزشی در نشست ورزش و کرونا

روز چهار شنبه به تاریخ ۴/۴/۹۹  نشست مشترکی تحت عنوان «ورزش و کرونا» با رویکرد بررسی مسائل فرهنگی و جامعه شناختی تاثیرات کرونا بر ورزش، با همکاری کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد که نماینده دانشکده علوم ورزشی آقای دکتر امیر حسین منظمی و جمعی از اساتید در این نشست حضور یافتند […]

برگزار جلسه مصاحبه از داوطلبان جذب هیات علمی دانشکده علوم ورزشی

مصاحبه داوطلبان عضویت در کسوت هیات علمی در گروه آموزشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده علوم ورزشی با رعایت پروتکل های بهداشتی در روز چهارشنبه به تاریخ ۲۲/۳/۹۹ برگزار شد.

برگزاری دومین جلسه هماهنگی اساتید مدرس تربیت بدنی

دومین جلسه هماهنگی اساتید مدرس تربیت بدنی و ورزش ۱ در تاریخ   ۱۹/۳/۹۹ ساعت ۱۱ الی ۱۳ در سایت دانشکده علوم ورزشی و با رعایت پروتوکل های بهداشتی انجام شد. در این جلسه ابتدا خانم دکتر شهیدی در مورد تغییرات تدریس واحدهای مذکور مبنی بر مصوبات پژوهشگاه تربیت بدنی و شورای آموزشی دانشکده پرداخت سپس […]