مطالب توسط sport

برگزاری کارگاه آموزشی جامع پیشگیری و بازتوانی آسیب های مچ پا

از سوی انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران کارگاه آموزشی جامع پیشگیری و بازتوانی آسیب های مچ پا توسط دکتر هادی صمدی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی برگزار می شود.

ارتقاء علمی سه عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی به مرتبه دانشیاری

با توجه به سیاست های دانشکده علوم ورزشی در جهت ارتقاء اعضای هیات علمی بدینوسیله دانشکده علوم ورزشی با افتخار اعلام می دارد که با حمایت های انجام شده جناب آقای دکتر فرشید طهماسبی و سرکار خانم دکتر فرزانه حاتمی اعضاء هیات علمی گروه آموزشی رفتار حرکتی و جناب آقای دکتر عباس نظریان مادوانی عضو […]

ارتقاء علمی سه عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی به مرتبه دانشیاری

با توجه به سیاست های دانشکده علوم ورزشی در جهت ارتقاء اعضای هیات علمی بدینوسیله دانشکده علوم ورزشی با افتخار اعلام می دارد که با حمایت های انجام شده جناب آقای دکتر فرشید طهماسبی و سرکار خانم دکتر فرزانه حاتمی عضو هیات علمی گروه آموزشی رفتار حرکتی و جناب آقای دکتر عباس نظریان مادوانی عضو […]

برگزاری مراسم شروع به تحصیل دانشجویان کارشناسی آموزش تربیت بدنی

در سال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ در دانشکده علوم ورزشی در دوره های دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی تعداد ۱۳۶ دانشجوی دختر و پسر شروع به تحصیل کردند. در دوره دکتری ۴ نفر به همراه یک نفر استعداد درخشان در رشته فیزیولوژی ورزش، کارشناسی ارشد فیزیولوژی در دو گرایش تغذیه ورزش و فعالیت بدنی و تندرستی […]

برگزاری وبینار آموزشی طرح کنترل وزن و چاقی (کوچ) کارکنان و اساتید دانشگاه

با تصویب شورای دانشگاه در خصوص اجرای طرح کوچ (کنترل وزن و چاقی) کارکنان و اساتید و خانواده های آنها، دانشکده علوم ورزشی به منظور اجرای این طرح طی نامه ای از همه دانشکده ها و معاونت های دانشگاه به منظور معرفی یک نماینده اقدام نمود. در این رابطه وبینار آموزشی برای نمایندگان ارگانهای مختلف […]

آغاز همکاری با انجمن علمی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش ایران

بر اساس تفاهم نامه بین دانشکده علوم ورزشی و انجمن علمی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران سومین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران با همکاری دانشکده علوم ورزشی به صورت مجازی در روز شنبه به تاریخ  ۲۳  اسفند ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد. آقای دکتر غلامرضا لطفی دانشیار گره رفتار […]

نقد کرسی ترویجی پیش بینی شده در دانشگاه علامه طباطبایی توسط عضو هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی

قرار است در روز سه شنبه ۲۸ آبانماه ۱۳۹۹ در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی یک کرسی ترویجی با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی و با عنوان: ضرورت و اهمیت درس تربیت بدنی در مدارس ابتدائی و طراحی برنامه جامع تربیت بدنی در مدارس ابتدائی توسط سرکار خانم دکتر زهرا سلمان […]

برگزاري كارگاه آموزشي پيشرفته روشهاي كار با نرم افزار SPSS

بر اساس سياستهاي دانشكده علوم ورزشي در خصوص آموزش جامع علوم مرتبط با پژوهشهاي كاربردي در ورزش و استقبال بي نظير دانشجويان گرامي در رشته هاي فيزيولوژي ورزش، رفتار حركتي، آسيب شناسي و حركات اصلاحي و مديريت ورزشي، برگزاري كارگاههاي آموزشي با عناوين مختلف در دستور كار قرار گرفته و اولين آن كه در تاريخ […]