معاونت فرهنگی اجتماعی خبر داد

به گزارش معاونت فرهنگی اجتماعی، با توجه به طرح و تصویب جشن سراسری استقبال از دانشجومعلمان جدید دانشگاه در شورای فرهنگی دانشگاه، مقرر گردید این برنامه در هفته نخست اسفندماه سال جاری برگزار گردد. لذا معاونت فرهنگی بر اساس برنامه مدون خود و پس از برنامه ریزی های لازم برای انجام هر چه با شکوه تر این مراسم تمهیدات لازم را در راستای وظایف خویش در دستور کار قرار داده است.

 شایان ذکر است با هماهنگی صورت گرفته و اطلاع رسانی لازم از سوی مدیریت امور فرهنگی با مسئولان اداره فرهنگی و فوق برنامه و برنامه ریزی و امور اجتماعی و سردبیران نشریات دانشجویی، دبیران کانون های فرهنگی هنری، انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی مقرر گردید تا با توجه به فرصت ایجاد شده همه نهادهای دانشجویی برای عرضه توانمندی ها و ارائه فعالیت های خود و نیز تبلیغات و عضوگیری از این جشنواره استفاده کنند.

دانشجویان و دبیران نهادهای دانشجویی می توانند برنامه ها و بروشورهای خود را برای بررسی، تصویب، حمایت و انجام هماهنگی های لازم ارائه دهند و با دریافت مشاوره های لازم با همفکری و حمایت مسئولان نسبت به انجام فعالیت های مورد علاقه خویش اقدام نمایند.

شایان ذکر است در این برنامه ایجاد فرصت و تمهیدات لازم برای شکوفایی علمی، هنری، فرهنگ و اجتماعی برای دانشجومعلمان عزیز، آشنایی با سلایق مختلف، بالابردن صبر و تحمل، ایجاد روحیه تفاهم، تمرین کارگروهی،  همدلی و مهربانی، استفاده حداکثری از تمامی فرصت ها و ظرفیت های دانشگاه و ایجاد ارتباط مؤثر با همکاران آینده و نهادهای دانشجویی مورد نظر است.