معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد : برگزاری کارگاه طراحی پوستر و لوگو

?معاونت فرهنگی با مشارکت
کانون هنر های تجسمی برگزار می کند:
?دوره جامع طراحی پوستر و لوگو
مدرس ?زهرا حمزه
(طراح گرافیک، لوگو،بروشور، مجلات
مسئول روابط عمومی انجمن هنر های سنتی و صنایع دستی
و… )
?شروع دوره از ١٨آذر ماه
?ثبت نام :از طریق مراجعه حضوری به دفتر کانون هنر های تجسمی

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b0%db%b2_%db%b2%db%b3-%db%b1%db%b1-%db%b2%db%b3معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد : برگزاری دوره اموزشی طراحی پوستر و لو گو