معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

دراین مراسم که باحضور ریاست محترم دانشگاه به همراه جمعی ازمعاونان و همچنین مسئول سازمان بسیج دانشجویی تهران برگزار شد از زحمات بی دریغ آقای سید محمد رضا ستوده تقدیر و تشکر و برای مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه آقای علی مرادی آرزوی موفقیت و حُسن انجام مسئولیت شد .

basij970603