معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

بنا به سنت هر ساله ی جذب ورودی های جدید رشته ی آموزش زبان دانشکده ی علوم انسانی و به منظور معرفی دانشگاه و قسمت های مختلف دانشگاه از جمله دانشکده ها و بخش های مختلف معاونت از جمله معاونت فرهنگی و پژوهش مقرر شد تا مراسمی برای ورودی های تعهد دبیری ۹۶ رشته ی آموزش زبان انگلیسی برگزار شود.
اجرای این برنامه بر عهده ی اعضای فعال شورای مرکزی انجمن علمی زبان و نیز دبیر انجمن جناب آقای رضا علیزاده بود.
برنامه با سخنان گرانبهای سرکار خانم دکتر کاشانیها، ریاست محترم دانشکده علوم انسانی و سپس جناب آقای دکتر نجاتی، مدیر گروه محترم گروه آموزش زبان انگلیسی آغاز شد و پس از نطق ایشان کلیپ های آماده شده ی انجمن علمی زبان انگلیسی به نمایش گذاشته شد. از جمله فعالیت هایی که در این کلیپ ها به نمایش گذاشته شدند می‌توان به برگزاری کارگاه آموزشی زبان، جشنواره حرکت، کلاس های بحث آزاد و سایر فعالیت های بیشمار انجمن نام برد.
پس از پخش کلیپ ها از سرکار خانم دکتر رحیمی معاونت محترم دانشکده علوم انسانی و استاد مشاور انجمن علمی زبان انگلیسی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
در انتها نیز دانشجویان سوگند نامه ی آماده شده را با هم و یکصدا قرائت کردند.
و در آخر مراسم از دانشجویان پذیرایی به عمل آمد.

این برنامه در روز ۸ اسفند و از ساعت ۱۱:۳۰ لغایت ۱۳ در سالن علامه جعفری برگزار گردید.

photo_2018-03-03_13-28-00 photo_2018-03-03_13-28-26 photo_2018-03-03_13-28-45 photo_2018-03-03_13-28-51 photo_2018-03-03_13-29-12