اداره فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

کانون فیلم و عکس در روز یکشنبه مورخ ۲۶ آذر ماه فیلم دونکرک را برگزار نمود. این فیلم در سالن علامه جعفری برگزار گردید.

photo_2017-12-23_08-48-26 photo_2017-12-23_08-48-37