اداره فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

 در روز سه شنبه ۷ آذر ماه مصادف با آغاز امامت امام زمان (عج)محفل انس با قرآن را برگزار گردید.  در این جلسه ابتدا حجت السلام والمسلمین اسدی به تفسیر آیات تعیین شده جهت قرائت پرداختند. و در ادامه برادر مرتضی سلطانی نژاد به تالوت قران کریم پرداختند. این مراسم با استقبال خوب دانشگاه در ساعت ۱۳ به اتمام رسید.