اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود

بر اساس روال سال های گذشته امسال نیز عواید نمایشگاه خیریه تحویل نیازمندان گردید. آقای شیخ شعبانی مسئول کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه اعلام نمود که در روز ۲۵اسفند ۱۳۹۵ (امروز) هیأتی مرکب از آقای مهندس نیکونژاد معاون محترم فرهنگی و اجتماعی، آقای دکتر طهماسبی رئیس دانشکده علوم ورزشی، آقای مهندس کلانتر معاون مدیریت فرهنگی و اجتماعی، آقای حاجی قاسمی رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه، آقای دکتر منظمی رئیس اداره تربیت بدنی به همراه اینجانب ضمن بازدید از مؤسسه خیریه توانبخشی نیک آفرینان و صحبت با مسئولان موسسه و آشنایی با فعالیت های آن عواید این نمایشگاه به مدیر این موسسه اهداء گردید.

photo_2017-03-15_15-14-41