تشکیل شورای فرهنگی و ستاد اربعین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۳/۴/۱۱ شورای فرهنگی و ستاد اربعین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سالن جلسات حوزه ریاست تشکیل گردید. 

 در این جلسه موضوعات زیر مطرح گردید :

۱_ تبیین اهمیت فرهنگی اعزام کاروان دانشجویان به مراسم اربعین در کشور عراق جهت ایجاد شور و شعور و امید در آنان

۲_ لزوم هماهنگی و در خواست همکاری دستگاه های مختلف مثل وزارت آموزش وپرورش ، آموزش عالی، وزارت کار و رفاه ، بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۳_لزوم برنامه ریزی لازم در تامین سلامت و بهداشت کاروان

۴_ لزوم تامین اعتبار مورد نیاز و به موقع از طرف دانشگاه

۵_ لزوم هماهنگی های لازم در تهیه اسکان

۶_ لزوم تکراری نبودن داوطلبین کاروان در مقایسه با دو سال گذشته