دکتر کریم مقصودی مهربان

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

اهم وظايف

  • هماهنگي و تنظيم امور حوزه رياست دانشگاه
  • اطلاع رساني درون‌سازماني و برون سازماني
  • انتشار نشريه و بولتن دانشگاه
  • تعامل و همكاري در ارتباطات بين مراكز علمي و آموزشي داخلي و خارجي و تدارك اعزام اعضاء هيأت علمي جهت كنفرانس‌هاي علمي داخلي و خارجي