گزارش گردهمایی کانون بازنشستگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

گردهمایی کانون بازنشستگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به مناسبت هفته معلم در روز چهارشنبه مورخه۱۴۰۳/۲/۲۶ از ساعت ۱۹ الی ۲۲، در دانشگاه برگزار شد.